Dostawa 

Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską za pośrednictwem firmy InPost.

Czas dostawy maksymalnie 2-3 dni robocze

Koszt dostawy: 12,00 zł 

Kosz dostawy za pobraniem: 14,00 zł

Dostawa GRATIS - przy zamówieniu powyżej 99,00 zł 

Przekazanie Towaru do dostawy wynosi maksymalnie 2 dni robocze liczone od momentu poprawnego złożenia Zamówienia i/lub uznania na rachunku Właściciela sklepu kwoty w wysokości ceny za Towar oraz zwrotu kosztów dostawy.

Zamówienia złożone po godzinie 14.00 przekazywane są do realizacji następnego dnia roboczego.

Zwrot

Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Zwrot ceny dokonywany jest po zwrocie Towaru. W razie kiedy zwrócony przez Klienta towar jest uszkodzony uszczerbek w jego wartości pokrywany jest z uiszczonej ceny. Jeżeli zaś zwrócony Towar jest w takim stanie, że jego dalsza odsprzedaż jest niemożliwa lub znacznie utrudniona Właściciel sklepu zalicza uiszczoną przez Klienta opłatę na poczet naprawienia szkody – opłata nie podlega zwrotowi.

Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają Klienta.